‘Eat more cake heeft ons team verschillende malen begeleid bij het doorvoeren van veranderingen in de organisatie. Simone is erg sterk in het observeren wat er met een team gebeurt tijdens zo’n proces en vervolgens stelt ze prikkelende vragen die ons verder helpt. Ze heeft het vermogen om snel ‘in de huid van het team te kruipen’. Voor mij als teamleider is het prettig dat ze heel snel de vinger op de zere plek kan leggen en medewerkers actief betrekt in het veranderingsproces. Daarnaast heeft ze ook enkele medewerkers die vastliepen individueel begeleid. Het is inderdaad een beetje als een bakproces: van alle losse ingrediënten weet ze samen met het team een lekkere stevige cake te maken!’

Jan Hardeman,

De CV in Spe sessies met Simone hebben bij mij het beste naar boven gebracht die deze sessies konden bieden. De inzichten die ik heb verkregen heb ik direct kunnen vertalen naar concrete plannen voor de toekomst en betalen zich nu al uit! Niet in de laatste plaats door de coaching van Simone; zij weet telkens de juiste vraag te stellen om voor jezelf tot betere inzichten te komen. Simone is een rustige coach die in een ongedwongen setting je helpt om jouw CV in Spe vorm te geven.

Ton

Eind 2017 heb ik bij Simone het CV in Spe programma gevolgd, het coachingstraject heeft mij geholpen om te begrijpen waarom ik tegen bepaalde dingen aan liep en geeft mij houvast bij nieuwe keuzes.
Simone beschikt over een groot talent voor luisteren, ze hoort je verhaal aan, vat samen en vraagt door. Door het actief luisteren schakelt ze in latere sessies ook makkelijk terug naar een eerdere uitspraak. Ze doet dit zonder een direct oordeel te geven over de inhoud maar met het doel om je écht te begrijpen.

Iris

Ik heb alle gesprekken met Simone als zeer prettig en nuttig ervaren. Simone houd je een spiegel voor, geeft goede feedback op de gesprekken en geeft daar waar nodig duidelijk instructies en/of adviezen.  

Niels

In het begin was ik vooral sceptisch over dit soort gesprekken, geloofde er eigenlijk niet zo in. Naarmate de gesprekken vorderden nam het gevoel, van het kan inderdaad beter en efficiënter, het over van het sceptische gevoel. Met deze insteek ben ik ook de laatste gesprekken ingegaan waardoor ik nu een stuk meer gestructureerd werk en ook zie (en weet) dat het binnen het bedrijf veel beter kan. Ik ben erg te spreken over de gesprekken omdat er goed naar je geluisterd wordt waardoor je goede feedback krijgt over hoe het beter/anders kan.

Pieter